Hair transplant surgery

Saçlar; bireylerin dış görünümüne oldukça önemli tesirde bulunan unsurlardır. Ancak bilhassa erkelerde zaman saç dökülmesi gözlenmektedir. Saçların dökülmesi iki sebebe bağlı gerçekleşmektedir. Birincisi aile öyküsü yani genetik sebeplere bağlı olan dökülmedir. Saç ekimi yaptıranlar genellikle dökülmelerinin genetik kaynaklı olduğunu dile getirmektedir. Çünkü saç dökülmesi yaşayan pek çok bireyin ailesinde kellik yaşamış mutlaka birileri vardır. Kalıtımsal olarak aktarılan genler sebebi ile de saç dökülmesi ailede devam etmektedir. Diğer sebep ise çevresel faktörlerdir. Bunların hepsi tamamen saç dökülmesine yol açar demek isabetli bir saptama olmamaktadır. Ancak çevresel faktörler bir araya geldikleri takdirde saçlarda zayıflamaya ve dökülmeye yol açmaktadır. Çevresel faktörlerden ilki saçlara sıcak fön temas ettirmektir. Sıcak bir şekilde saç diplerine şekil vermek suretiyle uygulanan fönler saç köklerini ve yapısını oldukça zayıflatmaktadır. Bir diğer çevresel faktör ise saç bakımıdır. Saç bakımı adı altında standartlar gözetilmeden üretilen ve saça uygulanan kimi maddeler saç köklerinin beslenmesini olumsuz yönde etkilemekte ve nihayetinde saç dökülmesine yol açmaktadır.

Tüm bu sebepler neticesinde dökülen saçlar bireylerin psikolojilerini de olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu itibarla saçları dökülen kimseler saç ekimi işlemine başvurmaktadır. Saç ekimi işlemi uzman kimseler tarafından münhasır usuller ve kurallara göre yapılması gereken bir işlemdir. Aksi takdirde saç ekiminden yana beklenen fayda hâsıl olmayacaktır. Bu itibarla saç ekimi yaptıran bireylerin tavsiye ettikleri ya da memnun kaldıkları saç ekim merkezlerine başvurulmalı ve ehliyet sahibi olmayan kimselerce bu işlem yaptırılmamalıdır.

Saçları dökülen ve sonrasında saç ekimi yaptıranlar oldukça memnun kalmaktadır. Saçlarında arzu ettikleri yoğunluğu gören bireyler artık mutsuz ve özgüvensiz vaziyetten kurtulmakta ve saçlarına arzu ettikleri görünümü verebilmektedir. Genel olarak saç ekimi sonrasında dökülmeler gözlenecektir ancak bunlar geçici olarak gerçekleşen dökülmelerdir. Saç ekim işleminden üç dört ay sonra gözlenen bu dökülmeler tamamen durmakta ve saçlar nihai görünümüne bir yıl gibi bir süre zarfında ulaşmaktadır. Saç ekimi yatıranlar bu işlemden genel olarak memnun ve eski saçlarına hatta daha fazla yoğunluğa sahip bir şekilde ayrılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here